06-41218148 info@ppscoaching.nl

Informatie over de cursus HSP van klacht naar kracht.

In samenwerking met Psycholoog Armando Theunisse verzorgt PPS  Coaching vanaf januari 2017 drie cursussen, waarbij herkenning en erkenning en het constructief omgaan met hoogsensitiviteit aan de orde zullen komen. Daarnaast of als vervolg hierop zullen wij een cursus HSP en werk en HSP en relaties aan gaan bieden.

Doel

Zeer praktische, heldere en toegankelijke aanpak, waarbij je ook met en van elkaar leert in de groep.

HSP wordt maar al te vaak niet herkend

We krijgen nogal eens te horen dat men het gevoel heeft (vaak ook al langere tijd) “anders” te zijn en niet echt verder komt bij hulpverleners en/of hulpverlenende instanties. HSP wordt maar al te vaak niet herkend en dus wordt de oorzaak van de problemen waar men tegenaan loopt niet erkend. Begrijpen wat er echt met je aan de hand is en hier op een andere manier naar kijken en mee omgaan geeft je meer kracht, rust en ruimte.

De startdata voor de 3 onderstaande workshops zullen wij in de loop van december bekend maken. Houd de website in de gaten voor actuele informatie Je kunt je nu via deze site aanmelden voor:

  • workshop HSP van Last tot Kracht
  • workshop HSP en Werk
  • workshop HSP en Relaties

Kijk en lees verder onder cursusaanbod