06-41218148

Informatie over de cursus HSP van klacht naar kracht.

PPS  Coaching verzorgt drie cursussen, waarbij herkenning en erkenning en het constructief omgaan met hoogsensitiviteit aan de orde zullen komen. Daarnaast of als vervolg hierop biedt PPS Coaching een cursus HSP en werk en HSP en relaties aan.

Doel

Zeer praktische, heldere en toegankelijke aanpak, waarbij je ook met en van elkaar leert in de groep.

HSP wordt maar al te vaak niet herkend

We krijgen nogal eens te horen dat men het gevoel heeft (vaak ook al langere tijd) “anders” te zijn en niet echt verder komt bij hulpverleners en/of hulpverlenende instanties. HSP wordt maar al te vaak niet herkend en dus wordt de oorzaak van de problemen waar men tegenaan loopt niet erkend. Begrijpen wat er echt met je aan de hand is en hier op een andere manier naar kijken en mee omgaan geeft je meer kracht, rust en ruimte.

De startdata: najaar 2022 (nadere informatie volgt)

  • workshop HSP van Last tot Kracht
  • workshop HSP en Werk
  • workshop HSP en Relaties

Kijk en lees verder onder cursusaanbod