06-41218148

Cursus

De aanmelding voor een cursus georganiseerd door PPS Coaching is bindend met inachtneming van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien u zich aanmeldt binnen 14 dagen voor de startdatum van een cursus dan vervalt bovenstaande en is uw aanmelding bindend.

Schriftelijk annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus waarbij € 50,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd.

PPS Coaching behoudt zich het recht voor een cursus alleen doorgang te laten vinden bij voldoende deelnemers.

Het gebruikte materiaal tijdens de cursus (presentatie, hand-outs) is auteursrechtelijk beschermd en het copyright en eigendomsrecht ligt ten alle tijde bij PPS Coaching. Niets van het gebruikte materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden vermenigvuldigd.

 

 

 

Website

Deze website en de inhoud hiervan is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Mocht u vragen hebben neemt u dan vooral contact met PPS Coaching op.

Voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt middels hyperlinks ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid en de werking daarvan bij de makers van deze sites.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie persoonlijk, niet-commercieel gebruiken en delen op sociale media maar het is niet toegestaan de informatie te kopiëren, te bewerken en daarna te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPS Coaching in Baarn & Egmond aan Zee.

Persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven, bijvoorbeeld voor de aanmelding van een cursus.