Voorkomen van stress en langdurig verzuim

Voorkomen van stress en mogelijk langdurig verzuim, wat heeft onze organisatie daarvoor nodig?
Hoe maakt uw organisatie werk van betrokken en bevlogen medewerkers?
Steun van het (top) management is voor u buiten kijf en logisch. Dat mensen plezierig en gezond kunnen werken, is een voortdurende verantwoordelijkheid van management en leiding, waarbij medewerkers actief worden betrokken. Zij weten toch wat goed loopt en wat niet! Kortom een aanpak waarbij de efficiency, het sociale klimaat en de motivatie stijgt, kwaliteit van geleverde dienst toeneemt en de kosten omlaag gaan.

Mogelijke vragen die bij u leven of spelen:

Onze organisatie wil werk maken van gezondheid van medewerkers

 • hoe kunnen we dat doen?
 • welke mogelijkheden zijn er?
 • waar kunnen we gebruik van maken?

Welke gezondheidsrisico’s heeft onze organisatie m.b.t. stress gerelateerde klachten?

 • hoe krijgen we optimaal zicht op risico’s (zoals te hoge werkdruk en spanningen?)
 • wat kunnen en doen we ermee?

Hoe krijgen we gezond verzuim vertaalt in acties/ activiteiten?

 • hoe komen we van kennis en weten naar doen?
 • hoe vertalen we inzichten en aanbevelingen in daadwerkelijke verbeteringen?

Waarom gaan zaken verkeerd en hoe kunnen we de achterliggende oorzaken achterhalen?

 • wat maakt dat medewerkers de macht over eigen bezigheden kwijtraken?
 • dat zij iets “moeten”doen dat niet meer gaat.
 • hoe raken mensen van vermoeid en overwerkt naar opgebrand en “burnout”?

Wat zijn mogelijke verschijnselen van werkstress en burnout?

 • is het frequent verzuim toegenomen?
 • zijn er klachten of kwaaltjes?
 • hoe is het met de gemoedstoestand, inzet en betrokkenheid gesteld?
 • en de bekwaamheid voor de functie?