Cursus Hoogsensitiviteit en Relaties

Deze cursus is bedoeld voor jou, die voor jezelf de HSP (on)gemakken al aardig op een rijtje heeft en ook een zekere mate van rust kunt vinden bij jezelf en tegelijk onrust ervaart binnen je relatie. Het loopt vaak niet of moeizaam en wellicht tob je maar door en loopt je energie erop leeg en weet je eigenlijk niet of en hoe je verder moet. Je leeft mogelijk langs elkaar heen, vermijd het contact of er is onvoldoende communicatie en begrip voor elkaar. Dit geeft je (onbewust) stress en onzekerheid en het schaadt je gezondheid.

voor-bedrijvenBen je nieuwsgierig geworden lees dan verder:
Relaties worden door HSP over het algemeen als lastiger ervaren dan door niet HSP. Gevolg daarvan is dat er in het beste geval niet het optimale uit de partnerrelatie wordt gehaald. In het slechtste geval leidt dit tot verwijdering en eenzaamheid of zelfs echtscheiding
In de cursus trachten we inzicht te geven in hoe een ‘gezonde’ relatie werken kan en aan welke voorwaarden dit dient te voldoen.

  • Welke noodzakelijke ingrediënten
  • Van HSP valkuilen naar HSP kansen
  • Voor-/ nadelen partner(keuze) HSP/ niet HSP
  • Liefde en seksualiteit
  • Belang van zelfwaardering

In 5 avonden leer je HSP zijn te herkennen en werk te maken van en te werken aan je relatie.

AANMELDEN

Cursusinformatie
Waar: Naarden, Lambertus Hortensiuslaan 80
Start vanaf: 9 januari, maandagen
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 295,-